Tuesday, November 28, 2017

យន្តហោះ F 35

យន្តហោះ F-35 ជាយន្តហោះ ទំនើបបំផុតចុងក្រោយ វាអាច អាចហោះឡើងដោយត្រូវការផ្លូវរត់ខ្លីបំផុត លើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ លើនាវាមុខទឹក លើ នាវាតូចៗបានក្រោយពេលបំពេញបេសកកម្ម ឬ ក្នុងការរង់ចាំបញ្ជាចេញទៅ បំពេញបេសកកម្ម។ វាអាចហោះកំពស់ ចាប់ពី ១០០ ម​ដល់ទៅ ៤០ គម បែបនេះទើបគេហៅថា យន្តហោះ បំបាំងកាយ Stealth បើសិនជាវាហោះកំពស់ ១៨ គម ដូចគេឯង ដូច្នេះ វាមិនមែនជាយន្តហោះបំបាំងកាយទេ។

គោលបំណងផលិតយន្តហោះ/ឧទ្ធម្ភាចក្រ៖ The Purpose of Build Combat Aircraft/Helicopter
 1. ដើម្បី បាញ់ Fighting /Fighter (F)
 2. ដើម្បី ទំលាកគ្រាប់ Bombing/Bomber (B)
 3. ដើម្បី បាញ់ផង និង ទំលាក់គ្រាប់ផង (ពហុបំណង Multipurpose, F/B)
គោលបំណងនៃ បេសកកម្ម The Purpose of Missile:
 1. ដើម្បីវាយការពារខ្លួន Defensive Operation 
 2. ដម្បី វាយលុក Offensive Operation
 • ការផលិតយន្តហោះ F-35 គឺយោងតាមកា់រចង់បានរបស់ទាហានជើងទឹកអាមេរិក ) (The US Navy Asking forដែលចង់បាន យន្តហោះមួយប្រភេទអាច វាយការពារខ្លួនលើអាកាស តែអាច វាយលុកលើគោលដៅផ្ទៃទឹក និង ផ្ទៃគោក ដែលអាចហោះ ចុះចតលើនាវា លើផ្ទៃដីក្នុងកាលៈទេសមិនអំណោយផល។ ម្លៃ ម៉ោងហោះរបស់ F-22 គឺ ជាង ៣២,០០០ ដុល្លាក្នុងបេសកកម្ម ១ម៉ោង។
 • ការផលិត​យន្តហោះ F-22 គឺយោងតាមការចង់បាន របស់ទ័ពអាកាសអាមេរិក (The US Air Force Asking for) ដែលមានសមត្ថភាពវាយលុកផ្ទៃអាកាស អាចគ្រប់គ្រងផ្ទៃអាកាសបានទាំងស្រុង ដោយមានកាំជ្រួច មានកាំភ្លើងចម្ងាយឆ្ងាយ មានរាដា បំពាក់សម្រាប់ វាយសង្រ្គប ខ្មាំងលើផ្ទៃអាកាស។ តម្លៃ ម៉ោងហោះរបស់ F-22 គឺ ជាង ៤៤,០០០ ដុល្លាក្នុងបេសកកម្ម ១ម៉ោង។
 • រូបរាងយន្តហោះ F-35 និង F-22 គឺស្រដៀងគ្នា (similar air frame) 
ការវិវត្តន៍ ពីបុរាណ នៃវិធីសាស្រ្តហោះឡើងនៃប្រភេទយន្តហោះ
 1. យន្តហោះរត់ចម្ងាយរាប់សិបគីឡូមែត្រ បន្ទាប់ហោះឡើង (Runway ផ្លូវរត់ជាង ៣០០០ ម៉ែត្រ)
 2. យន្តហោះ ត្រូវគេបំពាក់ឧបករណ៍ចាប់បង្វិលកង់ឲ្យខ្លាំង រួចរត់ ហោះឡើង (Runway ផ្លូវរត់ជាង ៣៣៥ ម៉ែត្រ)
 3. យន្តហោះត្រូវគេប្រើចំហាយទឹក Water Steam Technology បាញ់ដូចជា កាំភ្លើង រួចហោះឡើង (Runway ផ្លូវរត់ជាង ២៦១ ម៉ែត្រ)
 4. យន្តហោះត្រូវគេប្រើ Electromagnetic គឺប្រើភ្លើងអាគុយដ៍ខ្លាំង បាញ់បញ្ជូនយន្តហោះរត់ឡើង (Runway ផ្លូវរត់ជាង ៥០ ម៉ែត្រ)
 5. យន្តហោះ ហោះត្រង់ដូចជា Helicopter នេះជាបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបបំផុត (មិនត្រូវការផ្លុវរត់)

យន្តហោះ F-35 ផលិតចេញជា ៣ ប្រភេទ សម្រាប់ ទ័ព ៣ ដែរ គឺ
 1. សម្រាប់កងទ័ពជើងអាកាស (AIR FORCE) គេប្រើយន្តហោះប្រភេទ F-35 A គឺ Conventional Take Off and Landing, CTOL. មានន័យថាជាវិធីបុរាណដែលគេទទួលស្គាល់ Conventional ជាទូទៅគឺ យន្តហោះត្រូវរត់យក ល្បឿនសិន  មុនពេល ហោះឡើង។
 2. សម្រាប់ទ័ពជើងទឹក (NAVY)  គេប្រើយន្តហោះប្រភេទ B គឺ Vertical/ Short Take Off and Landing, STOL (VTOL) មានន័យថា យន្តហោះ ហោះឡើងបែប បញ្ឈ គឺមិនត្រូវការផ្លូវរត់ទេ ឬ ត្រូវការ ផ្លូវរត់ខ្លីបំផុត Short Take Off Landing យន្តហោះអាចចុះចតលើ នាវាផ្ទុកយន្តហោះ Carrier ឬ លើនាវាមុជទឹក (Submarine) 
 3. សម្រាប់ទ័ពម៉ារីន (MARINE) គេ ប្រើយន្តហោះប្រភេទ C គឺ Carrier Variant, CV មានន័យថា រត់ហោះពីលើនាវាផ្ទុករយន្តហោះ និង ចុះចតលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែរ
យោងតាម ប្រភេទនៃការ ហោះឡើងខាងលើទាំង ៥ ចំណុច យន្តហោះ F-35 ប្រើប្រាស់ចម្ងាយរតើខ្លីបំផុត និង មិនប្រើផ្លូវរត់សោះ ដោយសារយន្តហោះនេះប្រើ កង្ហាល់រុញតួរយន្តហោះឡើងលើ ត្រង់ តែម្តង គឺ Vertical ។

តម្លៃខាងលើគឺបូករួមទាំងម៉ាស៊ីន។ បើបូករួមទាំង​ប្រព័ន្ធរាដាផ្សេងៗ និងប្រព័ន្ធអាវុធ គ្រាប់រំសេវ តម្លៃសរុបក្នុង១គ្រឿង ឡើងដល់ប្រមាណជា ១ ពាន់លានដុល្លា៕
 • Official Name: F-35C Lightning II.
 • Manufactured: Lockheed Martin (USA).
 • Role: Stealth multirole fighter.
 • Status: Under development.
 • First Flight: December 15, 2006.
 • Deployment:ទ័ព Scheduled for 2011.
 • Crew: 1.
 • Length: 51.5 ft.
 • Height: 14.9 ft.
 • Wingspan: 43 ft.
 • Wing Area: 668 sq. ft.
 • Weight Empty: 34,800 lbs.
 • Weight Loaded: 44,400 lbs.
 • Maximum Takeoff Weight: 70,000 lbs.
 • Internal Fuel: 20,085 lbs.
 • ល្បឿនហោះ ៥២៨ម/ វិនាទី Maximum Speed: 1,200 mph (Mach 1.6+)= 528m/s
 • ចម្ងាយហោះ Range: 1,400 nmi.
 • កំពស់ហោះ ១០០ម-៣០,០០០ ម Ceiling 100m - 30 000m  
 • Combat Radius: 640 nmi.
 • Powerplant: Single Pratt & Whitney F135 or GE F136.
 • Dry Thrust: 25,000 lbs.
 • Afterburner Thrust: 40,000 lbs.
 • Service Ceiling: 60,000 ft. កំពស់ហោះផ្សាយបញ្ឆោត ១៨ គម (Deception Service Ceiling) 
 • Thrust/Weight Ratio: 100% fuel: 0.81. 50% fuel: 1.01.

 • On 2 November 2011, USAF Major General Jay Lindell told House Armed Services Committee's Subcommittee on Tactical Air and Land Forces that the USAF would declare the initial operating capability (IOC) for the F-35A based on achieving the required Operation Requirements Document-compliant capability and capacity criteria, and not on a specific date. Furthermore, the USAF was analyzing the impacts to program delivery timelines due to the most recent program restructure. The results of that analysis were expected to be available later in 2011, at which time the USAF would reevaluate its IOC estimate. As of June 2010, the estimated IOC date for the USAF's F-35A was some time in 2016. Major General Lindell suggested that the USAF was subsequently expecting the IOC estimate to be revised by the end of 2011 to be sometime in 2018.


 • This reassessment was linked to a Technical Baseline Review completed in November 2010, which became the basis for additional program restructuring within the FY12 President's Budget. Major General Lindell noted during his November 2011 testimony that the "The [F-35] program continues to experience challenges as it transitions from development to production despite the significant accomplishments." From January 2011, the F-35 as a whole had experienced numerous cost increase issues, largely stemming from continued issues with the Marine Corps' F-35B STOVL variant. Complications with the F-35B, which had been a factor in the program for the preceding decade (including a major wing redesign for the F-35B as opposed to the other variants), led to a reduced initial buy of F-35B aircraft, the need for an infusion of additional funds into the F-35B's System Design and Development, and the decision to decouple testing from the USAF F-35A and US Navy F-35C variants. F-35B SDD was only expected to be completed by 2016 as of January 2011. That the F-35A and F-35C development had been directly linked to the F-35B until that point had adversely affected the IOC estimates for both of those aircraft, as well as the unit costs for those variants. • JSF is a joint, multinational acquisition program for the Air Force, Navy, Marine Corps, and eight cooperative international partners. Expected to be the largest military aircraft procurement ever, the stealth, supersonic F-35 Joint Strike Fighter (F-35) will replace a wide range of aging fighter and strike aircraft for the U.S. Air Force, Navy, Marine Corps and allied defense forces worldwide. The program's hallmark is affordability achieved through a high degree of aircraft commonality among three variants: conventional takeoff/landing (CTOL), carrier variant (CV) and short takeoff/vertical landing (STOVL) aircraft. Innovative concepts and advanced technologies will significantly reduce weapon system life-cycle costs while meeting the strike weapon system requirements of military customers. Procurement is planned to continue through 2026 and possibly beyond. JSF aircraft may well stay in service until 2060 or longer. • The program began in November 1996 with a 5-year competition between Lockheed Martin and Boeing to determine the most capable and affordable preliminary aircraft design. On 26 October 2001 the Pentagon announced that Lockheed-Martin had won the largest military contract ever, a possible $200 billion competition to build the Joint Strike Fighter. Air Force Secretary Jim Roche said on the basis of strengths, weaknesses and degrees of risk of the program that the Lockheed-Martin team was the winner on a "best- value" basis. He said Lockheed-Martin was a clear winner over the team led by Boeing. Total cost of the contract to enter the systems development and demonstration phase is $19 billion. Pratt and Whitney has a $4 billion contract to design and build propulsion systems for the craft. The British will contribute $2 billion to the program. • Lockheed-Martin teamed with Northrop Grumman and British Aerospace on the project. Pete Aldridge, undersecretary of defense for acquisition, technology and logistics, said that both teams "met or exceeded the performance objectives established for the aircraft and have met the established criteria and technical maturity for entering the next phase of the program."
 • The Lockheed Martin X-35 was chosen over the competing Boeing X-32 primarily because of Lockheed's lift-fan STOVL design, which proved superior to the Boeing vectored-thrust approach. The lift fan, which is powered by the aircraft engine via a clutched driveshaft, was technically challenging but DoD concluded that Lockheed has the technology in hand. The lift fan has significant excess power which could be critical given the weight gain that all fighter aircraft experience.

 • Lockheed Martin Corp. is developing the F-35 at its fighter aircraft plant in Fort Worth, where the new stealth warplane is expected to provide about 9,000 jobs over the next three to four decades. Northrop Grumman Corp. is to build the F-35's center fuselage in California and BAE Systems the aft body in England.
 • For much of the free world's military forces, the F-35 represents the future- a new family of affordable, stealthy combat aircraft designed to meet the twenty-first-century requirements of the US Air Force, Navy, and Marine Corps, as well as the United Kingdom's Royal Air Force and Royal Navy. The program is truly international in its scope and participation: Italy, the Netherlands, Turkey, Canada, Denmark, Australia, and Norway recently joined the F-35's system development and demonstration (SDD) phase. All SDD partners will be active in the F-35's development process and stand to gain economically from the program.
 • The JSF aircraft design has three variants: conventional takeoff and landing variant for the Air Force, aircraft carrier-suitable variant for the Navy, and short takeoff and vertical landing variant for the Marine Corps, the United Kingdom, and the Air Force. These aircraft are intended to replace aging fighter and attack aircraft currently in the inventory.
 • Historically, the 1970s saw development and production of many outstanding aircraft which comprise much of today's U.S. fighter inventory. The combination of service-life exhaustion and escalating threats will require all three services to slowly retire their current fighter aircraft. The British Royal Air Force Harriers and Royal Navy Sea Harriers - aircraft that first flew more than 30 years ago - are encountering similar problems. The F-35 JSF will affordably replace the aging fleets, while also supporting the existing and expanding roles and requirements of F-35 JSF customers.
 • The Air Force's F-35A version of the craft is a conventional takeoff and landing airplane to replace the F- 16 Falcon and A-10 Thunderbolt II. It will partner with the F-22 Raptor. The Marine Corps, Royal Navy and Royal Air Force need and want a short takeoff and vertical landing aircraft, dubbed the F-35B. The Marines want new aircraft to replace their AV-8B Harriers and F/A-18 Hornets. The British want to replace Sea Harriers and GR.7 Tornado fighters. The Navy's F-35C version of the plane is a carrier-based strike fighter to complement the F/A-18E/F Super Hornet. It will replace earlier versions of the F/A-18 as well as the A-6 Intruder, which already has left the inventory.

The F-35 Joint Strike Fighter will be:
 • Four times more effective than legacy fighters in air-to-air engagements
 • Eight times more effective than legacy fighters in prosecuting missions against fixed and mobile targets
 • Three times more effective than legacy fighters in non-traditional Intelligence Surveillance Reconnaissance (ISR) and Suppression of Enemy Air Defenses and Destruction of Enemy Air Defenses (SEAD/DEAD) missions
 • About the same in procurement cost as legacy fighters, but requires significantly less tanker/transport and less infrastructure with a smaller basing footprint.


 • The program's objective is to develop and deploy a technically superior and affordable fleet of aircraft that support the warfighter in performing a wide range of missions in a variety of theaters. The single-seat, single-engine aircraft is being designed to be self-sufficient or part of a multisystem and multiservice operation, and to rapidly transition between air-to-surface and air-to-air missions while still airborne. To achieve its mission, the JSF will incorporate low observable technologies, defensive avionics, advanced onboard and offboard sensor fusion, and internal and external weapons.
 • Plans call for the F-35 to be the world's premier strike aircraft through 2040. It will provide air- to-air capability second only to the F-22 air superiority fighter. The plane will allow the Air Force forces to field an almost all-stealth fighter force by 2025. The Navy and Marine variants will be the first deployment of an "all-aspect" stealth airplane.

 • The goals for the F-35 are ambitious: to be a single-pilot, survivable, first-day-of-the-war combat fighter with a precision, all-weather strike capability that uses a wide variety of air-to-surface and air-to-air weapons- and that defends itself in a dogfight. The F-35 program emphasizes low unit-flyaway cost and radically reduced life-cycle costs, while meeting a wide range of operational requirements. The stretch in combat radius means that the pilot can operate with reduced dependence on air refueling and can have significantly greater time on station for close air support or combat air patrol missions.
 • Survivability, a cornerstone of F-35 design, is enhanced foremost by the aircraft's radar-evading properties. Stealth capability, available for the first time in a multirole fighter, will minimize the threat to the pilot during operations in heavily defended areas. The aircraft also is configured with advanced countermeasures to reduce the effectiveness of enemy defenses.
 • Integral to the aircraft's low-observable equation is the large internal-weapons bay. When stealth is not required, the F-35 also can carry wingtip air-to-air missiles and up to 15,000 pounds of external ordnance mounted on underwing pylons. A pneumatically powered ordnance-release system replaces the traditional cartridge-powered equipment. This new design greatly reduces maintenance requirements. The internal 25 mm cannon will enable pilots to engage targets from higher altitudes and longer range.
 • The F-35's mission systems are designed to return the pilot to the role of tactician and to increase combat effectiveness dramatically. Next-generation sensors will provide the pilot coherent and fused information from a variety of onboard and off-board systems. Sophisticated data links will connect the aircraft to both ground-combat elements and airborne platforms. In addition to fighter-to-fighter data links, the F-35 will be equipped with satellite-communications capability for both transmitting and receiving.
 • The aircraft's onboard sensor suite is optimized to locate, identify, and destroy movable or moving ground targets under adverse weather conditions. This all-weather capability is achieved with the aircraft's advanced electronically scanned array (AESA) radar built by Northrop Grumman. The AESA enables simultaneous air-to-ground and air-to-air operations. It can track moving ground targets and display them on a radar-generated terrain image, enabling precise target location relative to terrain features. These instruments, coupled with off-board sensors, will make the F-35 capable of all-weather close air support under the most demanding conditions.
 • An internally mounted electro-optical targeting system (EOTS) is installed in the nose of the F-35, enhancing both air-to-ground and air-to-air capabilities. The EOTS will provide long-range, high-resolution targeting-infrared imagery; laser-target designation; and battle-damage-assessment capability. This system will provide pinpoint weapons-delivery accuracy for close air support and deep-strike missions.

 • A distributed-aperture-infrared sensor system will provide full spherical infrared coverage around the aircraft. In addition to providing warnings of missile launches, information from the system can be displayed on the pilot's helmet visor, permitting the pilot to see "through" the airplane's structure in all directions, and eliminating the need for night-vision goggles. This system will dramatically increase the ability of the F-35 to conduct any type of mission at night.
 • The future pilots of the F-35 will be the first to use a helmet-mounted display system (HMDS) without the aid of a traditional heads-up display. This means all the information that is usually presented on a HUD screen will now be projected onto the pilots visor. All the data needed will follow as a pilot turns his head, meaning he will never have to loose visual contact with the enemy to look at a display. The new visor in use on the JSF helmet is much larger than on earlier helmets giving the wearer an unprecedented view of the sky. The helmet will provide for night vision and target acquisition. All the pilot has to do is look at his target to lock on it and begin tracking. He will be able to fire on a bogey anywhere around the plane, even directly behind and let the missile do the work of positioning itself. Using the vast array of sensors on the aircraft, a virtual complete picture is given to the operator, making it seem like he is on the outside of the aircraft without any visual obstruction. If the pilot were to look down for example, he would not see the floor of the plane but rather the ground and potential threats below him. This revolutionary awareness of the battle field coupled with a simplified cockpit and revolutionary airframe will make the F-35 a very easy plane to fly giving the pilots of the JSF the ability to focus solely on their target.
 • The F-35 team is crafting an exceptionally lethal, survivable, and supportable next-generation strike aircraft. Compared with the aircraft it will replace, the F-35 will provide significant improvements in range, payload, lethality, survivability, and mission effectiveness. Uniting stealth with advanced mission systems and high maneuverability, the F-35 will bring revolutionary twenty-first-century capabilities to the battle space.
ប្រព័ន្ធអាវុធការពារអាកាស (Air Defense Weapon) 
Name SUB NameSPEED/Muzzle Velocity  (m/s)RANGE (m)RANGE (m)Ceiling/Altitude (m)Ceiling/Altitude (m)
 • 2K11 Krug/SA-4 "Ganef"(m/s)/RANGE (m)/ Altitude (m)
 • 52-K/85mm/M1939 (52-K)1,050 (m/s)/RANGE (m)15,500 / Altitude (m)10,500 
 • 61-K/37 mm800 (m/s)/RANGE (m)5,000 / Altitude (m)4,800 
 • 7.5 cm L/45 M/16 anti aircraft gun1,035 (m/s)/RANGE (m)8,400 / Altitude (m)
 • 9K22 Tunguska900 (m/s)/RANGE (m)10,000 / Altitude (m)3,500 
 • 9K22 Tunguska/SA-19 Grison900 (m/s)/RANGE (m)18,000 / Altitude (m)8,000 
 • 9K22 Tunguska/SA-19 Grison900 (m/s)/RANGE (m)10,000 / Altitude (m)3,500 
 • 9K31 Strela-1/ SA-9 Gaskin220 (m/s)/RANGE (m)4,200 / Altitude (m)3,500 
 • 9K32 Strela-2/SA-7 Grail430 (m/s)/RANGE (m)5,000 / Altitude (m)1,500 
 • 9K33 Osa/SA-8 Gecko1,020 (m/s)/RANGE (m)15,000 / Altitude (m)12,000 
 • 9K330 Tor/SA-15 "Gauntlet1,000 (m/s)/RANGE (m)12,000 / Altitude (m)10,000 
 • 9K34 Strela-3/SA-14410 (m/s)/RANGE (m)4,100 / Altitude (m)2,300 
 • 9K35 Strela-10/SA-13 Gopher550 (m/s)/RANGE (m)5,000 / Altitude (m)3,500 
 • 9K35 Strela-10/SA-13 Gopher550 (m/s)/RANGE (m)5,000 / Altitude (m)3,500 
 • 9K37 Buk/SA-11 Gadfly, SA-17 Grizzly1,200 (m/s)/RANGE (m)30,000 / Altitude (m)14,000 
 • 9K38 Igla/SA-18/ A-72 mm570 (m/s)/RANGE (m)5,200 / Altitude (m)3,500 
 • Akash857 (m/s)/RANGE (m)30,000 / Altitude (m)18,000 
 • Arrow missile2,500 (m/s)/RANGE (m)150,000 / Altitude (m)60,000 
 • Barak 1680 (m/s)/RANGE (m)100,000 / Altitude (m)16,000 
 • Barak 1720 (m/s)/RANGE (m)12,000 / Altitude (m)
 • Barak 10(m/s)/RANGE (m)/ Altitude (m)
 • Bofors 40 mm L/60 gun1,021 (m/s)/RANGE (m)12,500  / Altitude (m)7,200 
 • Chiron (missile)698 (m/s)/RANGE (m)7,000 / Altitude (m)3,500 
 • CIM-10 BOMARC960 (m/s)/RANGE (m)500,000 / Altitude (m)20,000 
 • Crotale NG#K-SAM Pegasus1,200 (m/s)/RANGE (m)16,000 / Altitude (m)9,000 
 • David's Sling2,572 (m/s)/RANGE (m)160,000 / Altitude (m)15,000 
 • FIM-43 Redeye580 (m/s)/RANGE (m)4,500 / Altitude (m)1,000 
 • FIM-92 Stinger400 (m/s)/RANGE (m)8,000 / Altitude (m)3,800 
 • Flakpanzer Gepard1,175 (m/s)/RANGE (m)20,000 / Altitude (m)4,000 
 • Hongnu-5/9K32 Strela-2/SA-7500 (m/s)/RANGE (m)3,700 / Altitude (m)2,300 
 • Hongnu-5/9K32 Strela-2/SA-7500 (m/s)/RANGE (m)3,700 / Altitude (m)2,300 
 • Hongqi-1/S-75 Dvina1,560 (m/s)/RANGE (m)45,000 / Altitude (m)25,000 
 • Hongqi-10/S-300/SA-10(m/s)/RANGE (m)/ Altitude (m)
 • Hongqi-15(m/s)/RANGE (m)/ Altitude (m)
 • Hongqi-2/S-75 Lea / V-7501,560 (m/s)/RANGE (m)45,000 / Altitude (m)25,000 
 • Hongqi-7/The HQ-7 (FM-80)750 (m/s)/RANGE (m)15,000 / Altitude (m)6,000 
 • Iron Dome755 (m/s)/RANGE (m)70,000 / Altitude (m)10,000 
 • Kaishan-1150 (m/s)/RANGE (m)60,000 / Altitude (m)20,000 
 • Kashtan CIWS1,100 (m/s)/RANGE (m)10,000 / Altitude (m)6,000 
 • Kashtan CIWS/Kortik / Kashtan910 (m/s)/RANGE (m)10,000 / Altitude (m)6,000 
 • KM-SAM1,500 (m/s)/RANGE (m)40,000 / Altitude (m)20,000 
 • KN-06/KN-06 Pon'gae 5 번개 5호1,200 (m/s)/RANGE (m)150,000 / Altitude (m)15,000 
 • KS-19/100 mm/1,000 (m/s)/RANGE (m)21,000 / Altitude (m)12,000 
 • LFK NG755 (m/s)/RANGE (m)10,000 / Altitude (m)6,000 
 • Lieying-60/LY-60 / FD-60 / PL10150 (m/s)/RANGE (m)60,000 / Altitude (m)20,000 
 • LIM-49 Nike Zeus 1,400 (m/s)/RANGE (m)740,000 / Altitude (m)560,000 
 • M-1097 Avenger(m/s)/RANGE (m)440,000 / Altitude (m)
 • M-11 Shtorm(m/s)/RANGE (m)55,000 / Altitude (m)30,000 
 • M61 Vulcan1,050 (m/s)/RANGE (m)1,600 / Altitude (m)
 • MBDA Mistral800 (m/s)/RANGE (m)6,000 / Altitude (m)3,000 
 • Mesbah 1970 (m/s)/RANGE (m)4,000 / Altitude (m)
 • MIM-104 PatriotPAC-1: 70 km960 (m/s)/RANGE (m)70,000 / Altitude (m)24,000 
 • MIM-104 PatriotPAC-1: 70 km[16]960 (m/s)/RANGE (m)70,000 / Altitude (m)24,000 
 • MIM-104 PatriotPAC-2: 96 km960 (m/s)/RANGE (m)96,000 / Altitude (m)24,000 
 • MIM-104 PatriotPAC-2 160 km960 (m/s)/RANGE (m)160,000 / Altitude (m)24,000 
 • MIM-104 PatriotPAC-3: 20 km960 (m/s)/RANGE (m)20,000 / Altitude (m)24,000 
 • MIM-104 PatriotPAC-3 MSE: 35 km960 (m/s)/RANGE (m)35,000 / Altitude (m)24,000 
 • MIM-104 Patriot1,406 (m/s)/RANGE (m)35,000 / Altitude (m)24,200 
 • MIM-14 Nike-Hercules/SAM-A-251,300 (m/s)/RANGE (m)140,000 / Altitude (m)46,000 
 • MIM-23 Hawk823 (m/s)/RANGE (m)50,000 / Altitude (m)20,000 
 • MIM-23 Hawk823 (m/s)/RANGE (m)50,000 / Altitude (m)20,000 
 • MIM-3 Nike-Ajax/Project Nike1,300 (m/s)/RANGE (m)40,000 / Altitude (m)21,000 
 • MIM-46 Mauler(m/s)/RANGE (m)8,000 / Altitude (m)6,100 
 • MIM-72 Chaparral515 (m/s)/RANGE (m)9,000 / Altitude (m)3,000 
 • Oerlikon1,175 (m/s)/RANGE (m)20,000 / Altitude (m)4,000 
 • Pantsir-S11,300 (m/s)/RANGE (m)20,000 / Altitude (m)15,000 
 • Pantsir-S1/ SA-22 "Greyhound"780 (m/s)/RANGE (m)20,000 / Altitude (m)15,000 
 • PenLung-9/PL-9686 (m/s)/RANGE (m)35,000 / Altitude (m)4,500 
 • Qianwei-1/Anza (missile)600 (m/s)/RANGE (m)5,000 / Altitude (m)4,000 
 • Qianwei-2/QW-2 Vanguard 2600 (m/s)/RANGE (m)6,000 / Altitude (m)3,000 
 • Rheinmetall 20 mm Twin Anti-Aircraft Cannon1,100 (m/s)/RANGE (m)7,000 / Altitude (m)1,600 
 • RIM-2 Terrier1,029 (m/s)/RANGE (m)32,000 / Altitude (m)8,000 
 • RIM-24 Tartar617 (m/s)/RANGE (m)32,000 / Altitude (m)20,000 
 • RIM-50 Typhon LR 1,372 (m/s)/RANGE (m)370,000 / Altitude (m)29,000 
 • RIM-55 Typhon MR1,372 (m/s)/RANGE (m)370,000 / Altitude (m)29,000 
 • RIM-66 Standard Missile-1 and 2 MR1,200 (m/s)/RANGE (m)167,000 / Altitude (m)24,500 
 • RIM-67 Standard Missile-2 ER(m/s)/RANGE (m)185,000 / Altitude (m)24,500 
 • RIM-7 Sea Sparrow1,200 (m/s)/RANGE (m)19,000 / Altitude (m)8,000 
 • RIM-8 Talos857 (m/s)/RANGE (m)92,000 / Altitude (m)24,000 
 • Roland549 (m/s)/RANGE (m)8,000 / Altitude (m)5,500 
 • S-125/S-125 Neva/Pechora1,000 (m/s)/RANGE (m)35,000 / Altitude (m)18,000 
 • S-200/SA-5 Gammon/S-200 Dubna2,500 (m/s)/RANGE (m)300,000 / Altitude (m)40,000 
 • S-25 Berkut4,300 (m/s)/RANGE (m)20,000 / Altitude (m)18,000 
 • S-25 Berkut/SA-1 Guild857 (m/s)/RANGE (m)90,000 / Altitude (m)24,000 
 • S-300(m/s)/RANGE (m)/ Altitude (m)
 • S-3015V55U2,000 (m/s)/RANGE (m)150,000 / Altitude (m)
 • S-30248N62,000 (m/s)/RANGE (m)150,000 / Altitude (m)
 • S-30348N6E22,000 (m/s)/RANGE (m)195,000 / Altitude (m)
 • S-3049M822,000 (m/s)/RANGE (m)100,000 / Altitude (m)
 • S-3059M831,700 (m/s)/RANGE (m)75,000 / Altitude (m)
 • S-3069M96E21,000 (m/s)/RANGE (m)120,000 / Altitude (m)
 • S-350E/50R6 (S-350E) Vityaz1,800 (m/s)/RANGE (m)120,000 / Altitude (m)30,000 
 • S-400/S-400 Triumf/ SA-21 Growler9M96E900 (m/s)/RANGE (m)40,000 / Altitude (m)20,000 
 • S-400/S-400 Triumf/ SA-21 Growler9M96 /9M96E21,000 (m/s)/RANGE (m)120,000 / Altitude (m)30,000 
 • S-400/S-400 Triumf/ SA-21 Growler48N6DM/48N6E32,000 (m/s)/RANGE (m)250,000 / Altitude (m)
 • S-400/S-400 Triumf/ SA-21 Growler48N6E22,000 (m/s)/RANGE (m)200,000 / Altitude (m)
 • S-400/S-400 Triumf/ SA-21 Growler40N64,800 (m/s)/RANGE (m)400,000 / Altitude (m)185,000 
 • S-500/S-500 Prometey/55R6M "Triumfator-M50,000 (m/s)/RANGE (m)600,000 / Altitude (m)400,000 
 • S-60/AZP S-601,000 (m/s)/RANGE (m)17,000 / Altitude (m)6,000 
 • S-75/S-75 Dvina1,560 (m/s)/RANGE (m)45,000 / Altitude (m)25,000 
 • SA-17/9K37 Buk system1,200 (m/s)/RANGE (m)42,000 / Altitude (m)25,000 
 • SA-2/S-75 Dvina1,560 (m/s)/RANGE (m)45,000 / Altitude (m)25,000 
 • SA-3/S-125 Neva/Pechora1,000 (m/s)/RANGE (m)35,000 / Altitude (m)18,000 
 • SA-4/2K11 Krug1,372 (m/s)/RANGE (m)55,000 / Altitude (m)24,500 
 • SA-5 Gammon/S-200 (missile)2,500 (m/s)/RANGE (m)300,000 / Altitude (m)40,000 
 • SA-6/2K12 Kub/IVC 3M20M3 Peniye600 (m/s)/RANGE (m)24,000 / Altitude (m)6,000 
 • SA-7/9K32 Strela-2/A-72500 (m/s)/RANGE (m)3,700 / Altitude (m)2,300 
 • Sa'ir 100mm AAA1,000 (m/s)/RANGE (m)21,000 / Altitude (m)16,000 
 • Sayyad 1,21,200 (m/s)/RANGE (m)45,000 / Altitude (m)25,000 
 • Shahab Thagheb750 (m/s)/RANGE (m)15,000 / Altitude (m)6,000 
 • SPYDER1,372 (m/s)/RANGE (m)15,000 / Altitude (m)10,000 
 • The Air Defense Anti-Tank System (ADATS) 1,029 (m/s)/RANGE (m)10,000 / Altitude (m)7,000 
 • Wiesel 2 Light Air Defence System278 (m/s)/RANGE (m)8,000 / Altitude (m)6,400 
 • ZPU/ 14 mm1,000 (m/s)/RANGE (m)8,000 / Altitude (m)5,000 
 • ZSU-23-4 Shilka/ZSU-23-4/ 23mm980 (m/s)/RANGE (m)7,000 / Altitude (m)2,000 
 • ZSU-23-4 (APDS-T APDS-T)1,220 (m/s)/RANGE (m)2,500 / Altitude (m)1,500 
 • ZSU-23-4 (BZT API)970 (m/s)/RANGE (m)2,500 / Altitude (m)1,500 
 • ZSU-23-4 (OFZ HE)980 (m/s)/RANGE (m)2,500 / Altitude (m)1,500 
 • ZSU-23-4 (OFZT HE-T)980 (m/s)/RANGE (m)2,500 / Altitude (m)1,500 
 • ZSU-37៊M1939 (61-K)/37 mm800 (m/s)/RANGE (m)5,000 / Altitude (m)4,800 
 • ZSU-57-2/ 57mm/AZP S-60/Bofors 57 mm1,000 (m/s)/RANGE (m)17,000 / Altitude (m)6,000 
 • ZU-23-2/23mm980 (m/s)/RANGE (m)7,000 / Altitude (m)2,000