Tuesday, January 8, 2019

កាំភ្លើង អាកា​៤៧ AK-47

ប្រភព
 • Total weight (with empty magazine) ទម្ងន់កាំភ្លើង 4 300 g
 • Overall length 870 mm ប្រវែងកាំភ្លើង
 • Barrels length 415  mm ប្រវែងកាណុង
 • Bullets initial speed 715 m/s ល្បឿនក្បាល់គ្រាប់បាញ់ចេញដំបូង
 • Rate of fire 600 rpm ចំនួនគ្រាប់បាញ់១នាទី
 • Practical rate of fire 40 - 100 rpm ចំនួនគ្រាប់បាញ់ជាក់ស្តែង ១នាទី
 • Magazine capacity 30 cartridges ចំនួនគ្រាប់១បង់
 • Sighting range 800 m ចម្ងាយក្បាលគ្រាប់ហោះ
 • Range of effective fire 400 m ចម្ងាយបាញ់ប្រសិទ្ធិភាព (ស្លាប់)
 •  ឈ្មោះ: កាំភ្លើង Ak-47
 • ប្រទេស: សហភាពសូវៀត (ប្រទេសរុស្សុី) 🇷🇺
 • អ្នករចនាម៉ូត: លោក Mikhail Kalashnikov
 • រចនាម៉ូត: ឆ្នាំ1946-1948
 • ប្រទេសប្រើប្រាស់: ច្រើនជាង 105ប្រទេស
 • ក្រុមហ៊ុនផលិត: Izhmash 
 • ផលិត: ឆ្នាំ1949-1959
 • ចំនួនផលិត: ប្រហែល 175លានដើម
 • ទំងន់ទទេរ: 3.5គក(គ្មានបង់), ទំងន់បង់ 0.43ក្រាម (30គ្រាប់ 916ក្រាម)
 • ប្រវែង: 880មម
 • កាណុង: 7.62មម
 • ប្រវែងគ្រាប់: 39មម
 • អត្រាបាញ់: អាចបាញ់បានជាង 600គ្រាប់/នាទី, ល្បឿន715ម/វិនាទី
 • ចំណុះបង់: អាចផ្ទុកបាន 30គ្រាប់(បង់ធម្មតា), 100គ្រាប់(បង់រាងជាស្គរ)
 • ចំងាយបាញ់អតិប្បរិមា: ២៣00ម ( M16 គឺ ២៧០០ ម)
 • ល្បឿនក្បាល (Velocity) គ្រាប់ ៧១០ម/វិនាទី
 • ចម្ងាយបាញ់ស្លាប់ Lethal Distance ១៥០០ម 
 •  តម្លៃ: អាចថ្លៃជាង 250$បន្តិច (តាមម៉ូឌែល និងប្រភេទ)
AK-47 assault rifle was developed in 1946 by Michail Kalashnikov - engineer of the Soviet Union. Kalashnikov's assault rifle is one of the best example of the basic individual infantry weapon for last 55 years and it is unsurpassed till nowadays. AK-47, with all it's modifications is used by more than 50 countries all over the world. It's construction became a base for a great number of copies, versions, and modifications, chambered for various calibers. However all of them work on the same principle, developed by Michail Kalashnikov. 

   Kalashnikov's assault rifle was chambered for the totally new M1943 7.62 x 39 mm intermediate cartridge. During the Second World War, Soviet Armed Forces faced requirement for an intermediate cartridge, that would be more powerful, than standard 7.62 x 25 mm pistol cartridge, useAKS-47 intended for airborne troopsd with all submachine guns. Furthermore submachine gun's range of effective fire was less than 200 m, while M1943 intermediate cartridge had range of effective fire in more than 400 m.

   In 1949 assault rifle was adopted by Soviet Army and indexed as AK-47 (1947 year model Kalashnikov's assault rifle). It's construction was so successful that shortly new weapon displaced every other firearms in Soviet Army except machine-guns, pistols and sniper rifles.

   AK-47 Kalashnikov's rifle came in two main variants: AK-47 with a fixed wooden stock and AKS-47 with folding metal stock, intended for airborne and armored troops. Both assault rifles had identicalinternal and external design, except the buttstock, and the lack of a toolkit with AKS-47.

   First version of AK assault rifle was constantly modernized. It's first modification (known as type 1) had steel pistol handle, covered with wooden cheeks, and welded with barrels box. Later modification (type 2) had all-wooden pistol handle screwed to the barrels box. Furthermore it had more reliable magazines connection with the barrels box (in case of deepening barrel's box from the both sides), as well as improved buttstock connection. Unfortunately rifle's weight increased from 4 085 to 4 112 g, and length - from 862 to 877 mm. The last modification (type 3) had streamlined butt stock's connection, which allowed to lower rifle's length and weight.

   Rifle automatic works on gas returning principle threw the channel in the barrel's wall. Barrel's channel is locked by a turning lock. AK-47 executes single or automatic fire. Reloading handle is placed from the right side and is built in one part with the locks frame. safety-lock plays a role of a fire mode changer at once. It has three positions: safety-lock, automatic fire and single fire. When safety-lock is turned on - it blocks lock's frame, but allows to check if the cartridge is in the barrel, by pulling reloading handle to it's backward position. Furthermore weapon is not reloading then.

   AK-47 can be partially dismounted in a minute. Kalashnikv's construction weapons are easy in use and maintenance, in case of  measured and accurate design. Soldiers like this easy construction of it's reliability. Kalashnikov's sytem rifles do not misfire in any situations even fully immersed in mud, or underwater. Chromed barrel make it available to use even in extreme low temperatures. Assault rifle is convenient to use in the city as the  7.62-mm bullets doesn't use to ricochet hitting walls distinct to the 5.45-mm bullets.

   Rifle can be used with a multipurpose knife-bayonet (completed with it), or 40-mm underbarrel grenade launcher. The muzzle of either weapon fits into the swiveling firing points of the standard Soviet armored personnel carriers or infantry fighting vehicles. Thus, the infantryman can fire the weapon while the vehicle is moving.

   AK-47 has an opened sector sight with a range of fire up to 800 m, with calibration every 100 m. However rifle's range of effective fire is 400 m. Most likely it is that developers deliberately marked so great range of fire for an assault rifle, to give heart to soldiers. With a special hardpoint there could be mounted a night sight.

   Assault rifle has a fixed butt-stock, made from stacked laminated wood. Unlikely to AK-47 the AKS-47 had metal frame folding butt stock. The AKS-47 was intended for airborne and armored troops. The only main difference was, that AKS had no field toolkit, placed in the wooden butt stock with AK. Both assault rifles had laminated sticked wood pistol handle cheeks, gas chamber straps.

   Popularity of the AK-47 assault rifle determined a great number of it's modernizations and variants. However a great number of AK-47 modernizations differed only in insufficient details from the basic model. First Russian modernization took place in 1959. It's main object was to lower rifles weight and to increase it's fire accuracy. Modernized assault rifles are called AKM. In the middle of 70-ties AKM was rebuilt to 5.45 x 39-mm caliber, and got indexation as AK-74. Nowadays the most modern are Russian AK-100 series with a wide range of characteristics.

  AKS-47 with folded butt stock  Furthermore the same developer - Michail Kalashnikov developed machine gun RPK (later modification RPK-74), machine gun PK (later modification PKM), with very similar automatic work principles. These weapons have the same reliability with AK assault rifles. None of the developers after Michail Kalashnikov succeed to develop something better than AK in it's reliability till recently. Furthermore the well known assault rifle developer still lives in Russian city Izhevsk and works in it's weapons plant.

   AK-47 assault rifles are or were produced in Albania, Bulgaria, Romania, Hungary, Germany, China, Czech Republic, Poland, Yugoslavia, Finland, Iraq, Egypt, North Korea, Indonesia, Israel and even the USA. In some countries it was produced under license. Threw the last half century there were produced approximately 70 million of AK family assault rifles  in all modifications.
អត្ថបទបន្ត

*** កាំភ្លើង AK-47 រឺគេហៅថា Kalashnikov, AK ជាកាំភ្លើងយន្តដែលដំណើរការដោយចំហាយបន្ទុះគ្រាប់ខ្លួនឯង។ ការរចនាកាំភ្លើងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយសម័យសង្រ្គាមលោកលើកទី2បន្តិច បន្ទាប់មកត្រូវបានមន្រ្តីយោធាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតែម្ដង។ កាលពីពេលនោះ AK-47នេះគឺជាកាំភ្លើងយន្តដែលបង្កើតឡើងដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់បំផុត ដោយមានប្រទេសជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាមានគុណភាពល្អ បើប្រៀបធៀបជាមួយកាំភ្លើង M-1 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច និង StG-44របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ AK-47 ក៏ត្រូវបានគេផលិតឡើងដោយមានភាពងាយស្រួល ទំងន់ស្រាល តម្លៃថោក លក្ខណៈសាមញ្ញ ងាយស្រួលផ្គុំ និងដោះដូរបន្លាស់ផ្សេងៗ។ សព្វថ្ងៃបណ្ដាប្រទេសច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកបាននឹងកំពុងតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវកាំភ្លើងយន្តចាស់វស្សានេះក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ពួកគេដដែល។

Content image - Phnom Penh Post
កម្មករ​កំពុង​ធ្វើការ​ក្នុង​រោងចក្រ​ផលិត​កាំភ្លើង AK-47។ រូបថត AFP
ក្រុងម៉ូស្គូៈ ក្រុមហ៊ុន​របស់​រដ្ឋ​រុស្ស៊ី Rostec បាន​ប្រកាស​កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍​​មុន​​ថា​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​បាន​​​ព្រមព្រៀង​លក់​ភាគហ៊ុន​​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ Kalashnikov ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​កាំភ្លើង​របស់​រុស្ស៊ី​ដោយ​ចាត់​ទុក​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​កាំភ្លើង AK-47 ដ៏ល្បីល្បាញ​មួយ​នេះ។

ក្រុមហ៊ុន Rostec បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​នឹង​លក់​ភាគហ៊ុន​ចំនួន​ ២៦ ​ភាគរយ​ទៅ​ឲ្យ​វិនិយោគិន​ឯកជន​ដែល​កាន់កាប់​​ភាគហ៊ុន​​ពាក់​កណ្តាល​រួច​ទៅ​ហើយ​​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​​នេះ​ក្នុង​វិធានការ​មួយ​ដែល​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ការ​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​របស់​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​សព្វាវុធ​​មួយ​នេះ​មក​នៅ​ត្រឹម​​តែ​​ជាង ​២៥ ​ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ។

តម្លៃ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​ប្រកាស​​ទេ​ហើយ​​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​នៅ​តែ​ចាំបាច់​ត្រូវ​សុំ​ការ​អនុម័ត​ពី​អាជ្ញាធរ​។

លោក Sergei Chemezov ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ Rostec បាន​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​មួយ​ថា៖ «​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣ ការ​ខាតបង់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​​​​មាន​ចំនួន​ជិត​ ២ ​ពាន់​លាន​រូប (ប្រហែល ៣៤ ​​លាន​ដុល្លារ ឬ​ ៣១ ​លាន​អឺរ៉ូ​គិត​តាម​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​បច្ចុប្បន្ន)»។

លោក​បាន​បន្ត​ថា៖ «​ចាប់​តាំងពី​មាន​​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ធំៗ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ដូចជា​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​បុគ្គលិក​គ្រប់គ្រង និង​ការ​ទិញ​យក​​ភាគហ៊ុន​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ Kalashnikov ពី​សំណាក់​វិនិយោគិន​ឯកជន​រួច​​មក យើង​បាន​រួម​គ្នា​ជួយ​ក្រុមហ៊ុន​​​ឲ្យ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​មក​វិញ»។

ដោយ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​ ១៨០៧ នៅ​ទីក្រុង​ Izhevsk ចម្ងាយ​ ១ ៣០០ ​គីឡូម៉ែត្រ​ខាង​កើត​ទីក្រុង​ម៉ូស្គូ​អតីត​រោងចក្រ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ Izmash នេះ​បាន​ឆ្លងកាត់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​​ជាច្រើន​គិត​ចាប់​តាំងពី​ឆ្នាំ​ ២០១៣ ​មក​ជា​​ពេល​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ Rostec បាន​ច្របាច់​រោងចក្រ​នេះ​បញ្ចូល​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​រោងចក្រ​ផ្សេង​ទៀត​ហើយ​បាន​ប្តូរ​ឈ្មោះ​រោងចក្រ​នេះ​ទៅ​ជា Kalashnikov ដែល​យក​តាម​ឈ្មោះ​របស់​លោក Mikhail Kalashnikov ដែល​ជា​អ្នក​បង្កើត​កាំភ្លើង​ AK-47 នៅ​ឆ្នាំ​ ១៩៤៧។

ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នេះ​​បាន​ក្លាយ​ជា​បញ្ហា​ស្តង់ដារ​នៅ​ក្នុង​កងទ័ព​សូវៀត និង​​​ស្តង់ដារ​របស់​កាំភ្លើង​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​នេះ​ដោយសារ​ភាព​ជឿជាក់​របស់​កាំភ្លើង​នេះ​​ក្នុង​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​ខុសៗ​គ្នា និង​ដោយសារ​ការពិត​ដែល​ថា​កាំភ្លើង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត។

មុន​មរណភាព​របស់​លោក Mikhail Kalashnikov នៅ​អាយុ​ ៩៤ ​ឆ្នាំ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣ លោក​បាន​ប្តឹង​លោក​ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin អំពី​ការ​គ្រប់គ្រង​មិន​បាន​ល្អ និង​ប្រាក់​ឈ្នួល​ទាប​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​នេះ។

ចាប់​តាំងពី​វិនិយោគិន​ឯកជន​បាន​ចូល​មក​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​ផលិត​ម៉ូដែល​​កាំភ្លើង​ថ្មី និង​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណេញ​ពី​ឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ​នេះ។

ក្រុមហ៊ុន​ Kalashnikov ​បាន​ផ្តោត​​លើ​ការ​នាំ​ចេញ បើ​ទោះ​ជា​ត្រូវ​បាន​វាយប្រហារ​ដោយ​ទណ្ឌកម្ម​របស់​ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច​ដែល​បាន​ដាក់​ចេញ​ដោយសារ​ការ​លូក​ដៃ​របស់​រុស្ស៊ី​​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន​ក៏​ដោយ។

ដោយសារ​តែ​​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នេះ​​ជោគវាសនា​របស់​ក្រុមហ៊ុន Kalashnikov បាន​ចាប់ផ្តើម​ឡើង​ខ្ពស់​ហើយ​កាលពី​ខែ​មករា​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​ប្រកាស​ថា​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​គ្រោង​នឹង​បង្កើន​កម្លាំង​ពលកម្ម​ចំនួន​ ៣០ ​ភាគរយ​តាមរយៈ​ការ​ជួល​បុគ្គលិក​ថ្មី​ចំនួន ១៧០០ ​នាក់​៕ BP


ច្ចេកវិទ្យា : , ប្រវត្តិ ​​សេវាកម្ម នៅ​ក្នុង​ការ​បម្រើ​ឆ្នាំ 1949 បច្ចុប្បន្ន ,1949-1980s (សហភាពសូវៀត​), បាន​រចនា លោក Mikhail Kalashnikov ​ នាឆ្នាំ 1946-1948 ,   ក្រុមហ៊ុន​ផលិត Izhmash ​រួម​ទាំង Norinco, ឆ្នាំ​ផលិត 1949-1959 , ​ បាន​ផលិត ​ឡើង​75 AK 47​, 100 លាន ​អាវុធ​ (​កា​ឡា​ស្នី​កូវ) ​។   ទំ​ង​ន់ 3,47 គីឡូក្រាម,       ប្រវែង880 ម​ម , អត្រា​នៃ​ ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ នៃ ​ភ្លើង​ឆេះ​: ពាក់​ក​ណ្តា​ល​ដោយ​ស្វ័យ 40 RDS / នាទី , ពេញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ 100 RDS / នាទី ល្បឿន muzzle 715 m / s (2,350 ft / s បាន​) ,   ចំងាយ ​បាញ់​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព 350 ម៉ែត្រ, កាំ​ការ​មើលឃើញ​: 378 ម​ម ,   នេះ ​ជា​កាំភ្លើង AK​-47 គឺ​ជា​ការ​ជ្រើស​រើស​កាំភ្លើង (ពាក់​ក​ណ្តា​ល​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ​និង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​) ដែល​ប្រតិបត្តិការ 7,62 × 39mm កាំភ្លើងនេះ​បាន​អភិវឌ្ឍ ​នៅ​សហភាព ​សូវៀត ដោយ ​លោក Mikhail Kalashnikov ​។ ការ​ងារ ​រចនា​នៅ​លើ​កាំភ្លើង AK​-47 បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ ​នៃ​ស​ង្រ្គា​ម​លោក​លើក​ទី​ពីរ (1945​) ។ បន្ទាប់​ពី ​សង្គ្រាម​នៅ​ក្នុង​ ឆ្នាំ 1946 ដែល​ជា​កាំភ្លើង AK​-47 ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​សម្រាប់​ ការ​កាត់ក្តី​របស់ ​យោធា​ជា​ផ្លូវការ​។ នៅ​ឆ្នាំ 1948 ដែល​ជា​កំណែ​ថេរ​ ភាគហ៊ុន ​ ត្រូវ​បាន​គេ​ណែនាំ​ ឱ្យ​ទៅ​ជា​សេវា​សកម្ម​ ជាមួយ នឹង ​អង្គភាព​ដែល​បាន​ជ្រើស​រើស នៃ​កងទ័ព​សូវៀត​។ ការ ​អភិវឌ្ឍ​ដំបូង ​នៃ​ការ​រចនា​នេះ​ គឺកាំភ្លើង  AKS ។ ដែល​ត្រូវ​បាន​បំពាក់​ជាមួយ​នឹង ​​លោហៈ​  underfolding ។ នៅ​ឆ្នាំ 1949 នេះ​ បាន​កាំភ្លើង AK​-47 ត្រូវ​បាន​ទទួល​យក​ ជា​ផ្លូវការ ​ដោយ​កង​កំលាំង​ប្រដាប់​អាវុធ  សូវៀត​ និង​បាន​ប្រើ​ដោយ​ភាគ​ច្រើន ​នៃ​ប​ណ្តា​រដ្ឋ​ជា​សមាជិក​នៃ​អង្គការ​ផេ​ ក​នេះ​វ៉ា​រ​ស្សា​វ៉ា​។   សូម្បី ​តែ​បន្ទាប់​ពី​ប្រាំមួយ ​ទសវត្សរ៍ ​ម៉ូដែល ​និង​វ៉ា​រ្យ៉​ង់​របស់​ខ្លួន​ នៅតែកាំភ្លើង​នេះ ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ច្រើន​បំផុត ​ យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ និង​មាន​ ប្រជាប្រិយភាព​នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក​នេះ​ ដោយ​សារ​តែ​ភាព​អាច​ជឿជាក់​ បាន​ច្រើន​ គួរសម​របស់​  ពួក​គេ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ ដ៏​អាក្រក់​ , ការ​ចំណាយ​លើ​ផលិតកម្ម​ទាប  ​បើ​ធៀប​នឹង​អាវុធ​ខាង​លិច ​សម័យ​អាច​រក​បាន​នៅ​ ស្ទើរតែ​គ្រប់​តំបន់​ភូមិ​សា​ស្រ្ត​  និង​ភាព​ងាយស្រួល ​   នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​។ នេះ ​ជា​កាំភ្លើង AK​-47 ត្រូវ​បាន​ផលិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជា​ច្រើន  ​និង​បាន​មើល​ឃើញ​ការ​បម្រើ​ ជាមួយនឹង​ កង​កម្លាំង​ ប្រដាប់​អាវុធ​ក៏​ដូច​ជា​កង​កម្លាំង ​មិន​ទៀងទាត់​នៅ​ទូទាំង​ ពិភពលោក​ និង​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រភេទ​អាវុធ​ ជា​ច្រើន​ផ្សេង​ ទៀត​   និង ​នាវិក​-បុគ្គល​ បាន​បម្រើ​នោះ​។ កាល​ពី​ឆ្នាំ 2004 ចេញ​ពី​ការ ​ប៉ាន់​ប្រមាណ 500 លាន​​អាវុធ ​នោះ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​មាន​ចំនួន​ ប្រមាណ 100 លាន​ដុល្លារ​ជា​របស់​ក្រុម​គ្រួសារ​កា​ឡា​ស្នី​កូវ​ មាន៣/៤ នៃ​អ្នក​ដែល​ បាន​កាំភ្លើង AK​-47 ។     ការ​រចនា នេះ​ជា​កាំភ្លើង AK​-47 ត្រូវ​បាន​គេ​ពណ៌នា​ ដ៏​ល្អ​បំផុត គឺ​ជា​កូនកាត់ ​នៃ​ការ​បង្កើត​ថ្មី​ ដែល​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​កាំភ្លើង​មុន​។ "កា ​ឡា​ស្នី​កូវ  ​បាន​ សម្រេច​ចិត្ត​រចនា​អាវុធ ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ រួម​បញ្ចូល​ គ្នា​រវាង​លក្ខណៈ​ពិសេស ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ នៃកាំភ្លើង  M1 អាមេរិក​និង ​អាល្លឺម៉ង់ StG44​" ។  ក្រុម​របស់​កា​ឡា​ស្នី​កូវ ​បាន​បាន​ចូល​អាវុធ​ទាំងនេះ​ និង​មាន​តម្រូវ​ការ​ ក្នុង​ការ "កែ​ប្រែ​" ​។ Kalashnikov ខ្លួន​ឯង​បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ : ​ពួក​ទាហាន​រុស្ស៊ី​ជាច្រើន បានសួរ​ខ្ញុំ​ពី ​របៀប​មួយ​ដែល​អាច​ក្លាយ​​​ ទៅ​ជា​ស្ថាបនិក ​មួយ​និង​របៀប​អាវុធ​ថ្មី  ​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ទាំង​នេះ​គឺ​ ជា ​សំណួរ​ដែល​ពិបាក​ខ្លាំង​ណាស់​  អ្នក​រចនា​ម៉ូដ​ម្នាក់ ​ហាក់​ដូច​ជា​មាន​ផ្លូវ ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​គាត់​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​និង​ការ​បរាជ័យ ​របស់​ ខ្លួន​ផ្ទាល់ ​។ រឿង​នេះ​គឺ​ច្បាស់​លាស់​ ។  មុន​ពេល ​ប៉ុនប៉ង​ដើម្បី​បង្កើត​អ្វី​ដែល​ថ្មី​  វា​ជា​ការ​សំខាន់​ណាស់ ​ក្នុង​ការ​មាន​ការ​កោតសរសើរ ​ដ៏​ ល្អ​នៃ​អ្វី​គ្រប់​ យ៉ាង​ដែល​មាន​រួច​ហើយ​នៅ​ក្នុង​វាល​នេះ​ខ្ញុំ​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់ ​បាន​មាន​ បទ​ពិសោធ​ជា​ច្រើន ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នេះ​នឹង​ក្លាយជា​ដូច្នេះ ។     លោក Mikhail Kalashnikov បាន​ចាប់​ផ្ដើម​អាជីព​ ជា​អ្នក​រចនា​ម៉ូដ​អាវុធ​មួយ ​ខណៈ​ពេល​ដែល​នៅ​ក្នុង​ មន្ទីរពេទ្យ​មួយ​ បន្ទាប់ពី​គាត់​ត្រូវ​ បាន​គេ​បាញ់​សំ​លាប់ ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ នៅសមរភូមិ Bryansk ។  Kalahnikov រចនា tinkering ជាមួយ​ផ្តើ​ម ​កាំភ្លើង​ភ្លើង​នៅ​ឆ្នាំ 1942  និង​ ដោយ​មាន​ កាំភ្លើងយន្ត  ​នៅ​ក្នុង 1943 នៅ​ដើម​ឆ្នាំ 1944 កា​ឡា​ស្នី​កូវ ​បាន​គេ​ផ្តល់​ ព្រី​ន​ធឺ 7.62x39mm មួយ​ចំនួន​ 943 មី​លី​លីត្រ និង​ បាន​ជូន​ដំណឹង​ថា ​មាន​ការ​រចនា​ម៉ូដ​ជា​ច្រើន ​ដែល​កំពុង​ធ្វើការ​នៅ​លើ​ អាវុធ​សម្រាប់ ការ​កាប់​អាវុធ​តូច ​សូវៀត​ថ្មី​ ។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ ​ស្នើ​ឱ្យ​   គាត់​ថា ​នេះ អាវុធ ​ថ្មី​អាច​នាំ​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ ​អស្ចារ្យ​ ហើយ​គាត់​បាន​ធ្វើ​ការ​ធ្វើការ​ នៅ​លើ​កាំភ្លើង​ថ្មី​»​។  ក្នុង​ឆ្នាំ 1944 គាត់​បាន​ចូល​ប្រកួត​ ប្រជែង​ជា​មួយកាំភ្លើង  7.62x39mm ការ​រចនា​ថ្មី​នេះ​ ពាក់​ក​ណ្តា​ល ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ឧស្ម័ន​ដំណើរការ​, ។ កាំភ្លើង​ ដែល​កា​ឡា​ស្នី​កូវ ​ បាន​រចនា​ឡើង​គឺ​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ដូច​គ្នា​ជា ​កាំភ្លើង  SKS​-45 Simonov ។ ទោះ​បី​យ៉ាង​ណា ​ការ​រចនា​ថ្មី​នេះ​ បាន​បាត់​បង់ ​កា​ឡា​ស្នី​កូវ ចេញ​ ទៅ​ជា​មួយ​ការ​រចនា Simonov ។              


ប្រទេស​រុ​ស្ស៊ី ៖ យោង​តាម​កាសែតzvezda រុ​ស្ស៊ី​ថា ការ​សាកល្បង​ជា​ផ្លូវការ​ទាំងឡាយ​នៃ​​ម៉ូ​ដែល​គ្រឿង​ស​ពា្វ​វុ​ធ​ធុន​ថ្មី​ៗ​សំរាប់​កងទ័ពជើងគោក​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​នា​ដើមឆ្នាំ​២០១៨។

បណ្ដា​អ្នកឯកទេស​ខាង​គ្រឿង​សព្វាវុធ​រុ​ស្ស៊ី kalachnikov[ak] ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​តែង​បង្ហាញ​ម៉ូ​ដែល​ថ្មី​ៗ​នៃ​កាំភ្លើង​វាយលុក​របស់​រុ​ស្ស៊ី​នេះ​ដែល​ពុំ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ព្រម​គ្នា​តែ​មួយ​លើក​។

មានការ​ជ្រើសរើស​ហើយ​កង​ទាហាន​ទទួល​កាំភ្លើង​វាយលុក​ល្អ​ៗ បណ្ដា​កាំភ្លើងខ្លី កាំ
ភ្លើង​យន្ត ព្រមទាំង​កាំភ្លើង​បាញ់​ត្រង់​ទាំងឡាយ​ដែល​ល្អ​ៗ​។

នា​ឱកាស​វេទិកា​យោធា​-​បច្ចេកទេស​អន្តរជាតិ armee-2017 បណ្ដា​វិស្វករ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ijevsk បង្ហាញ​កាំភ្លើង​មហា​ទំនើប​មួយ​ដែល​គេ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​ពិ​ព័រ​ណ៍
អាវុធ​​នោះ​គឺ​កាំភ្លើង​វាយលុក​បាញ់​ត្រង់ tchoukavine(svtch) មាន​លំនាំ​ដូច​កាំភ្លើង ak ក្លា​ស៊ី​ក​ទាំងឡាយ និង​ដូច​ជា​កាំភ្លើង deagounov(svd)​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ប្រើប្រាស់​ជាដើម។ ផ្នែក​សំខាន់​របស់​វា​ពុំ​មែន​ផ្នែក​ខាងក្រោម​ទេ តែ​ផ្នែក​ខាងលើ​ជាមួយ​ប្រដាប់​តម្រង់​ដែល​អាច​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​អុ​ប​ទិ​ក​ទំនើប​ៗ ដូច​ជា​ប្រដាប់​តម្រង់​ពេល​យប់​ងងឹត​ជាដើម​។


កាំភ្លើង svtch មាន​ទម្ងន់​ត្រឹម​៤,២​គីឡូក្រាម ហើយ​ចម្ងាយ​គ្រាប់​រត់​ផ្អែក​លើ​ធុន​គ្រាប់​ដែល​ប្រើ​។​បច្ចុប្បន្ន​កាំភ្លើង ធុន​នោះ​ផលិត​មាន​២​កាលី​ប​គឺ​កាលី​ប​7,62×54 មី​ល្លី​ម៉ែត្រ និង​7,62×51​មី​ល្លី​ម៉ែត្រ ។ កាំភ្លើង​ទាំង​២​កាលី​ប​ធុន svtch ធានា​បាញ់​ត្រង់​ក្នុង​ចម្ងាយ​១២០០​ម៉ែត្រ​។

យោង​តាម​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​កាំភ្លើង​ak លោក​កាឡាស នី​កូវ​អា​ឡិច​សី​គ្រី​វ៉ូ​រ៉ូ​ត​ឆ្កូ ថា កាំភ្លើង​បាញ់​ត្រង់​ថ្មី​នេះ​ជា​កាំភ្លើង​ពាក់កណ្ដាល​ស្វ័យប្រវត្តិ​ហើយ​សន្យា​ពី​ការ​ធានា​។
ចំពោះ​កាំភ្លើង​ធុន​ខ្លី​ងាយ​ដាក់​តាម​ខ្លួន​គឺ​កាំភ្លើង ak am-17 និង​កាំភ្លើង​ខ្ទប់​សម្លេង amb-17 ។ បណ្ដា​វិស្វករ​ពី​ដំបូង​គ្រោង​ផលិត​អាវុធ​ធុន​ស្រាល​ទាំងនេះ​សម្រាប់​កងកម្លាំង​ពិសេស​។ កាំភ្លើង​am-17 មាន​ទម្ងន់​មិន​ដល់​២,៥​គីឡូក្រាម​ផង​រួច​ស្វាយ​របស់​វា​អាច​បត់​បាន​មាន​ប្រវែង​ត្រឹម​៥០​សង្ទីម៉ែត្រ ក៏​ប៉ុន្តែ​កាំភ្លើង ak ធុន​នោះ​មាន​សុក្រឹតភាព​ខាង​បច្ចេក​ទេស​មិន​ខុស​ពី​បណ្ដា​កាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ​ល្អ​ៗ​លើ​ពិភពលោក​ឡើយ​មាន​តែ​លើស​ទៀត​ផង ។


កាំភ្លើង​ខ្ទប់​សំឡេង​ធុន amb-50 ការ​បំបាត់​សំឡេង​ប្រៀប​ដូច​បណ្ដា​ប្រព័ន្ធ​ខ្ទប់​សំឡេង​ល្អ​ៗ​ទាំងឡាយ ។ កាំភ្លើង​នេះ​ផលិត​សម្រាប់​ជំនួស​កាំភ្លើង​វាយលុក​ខ្ទប់​សំឡេង​ធុន val ដោយ​ធានា​ការ​បាញ់​ត្រង់​ហើយ​នៅ​រក្សា​បានបណ្ដា​លក្ខណៈសម្បត្តិ​នៃ​ការ​បាញ់​ក្នុង​ករណី​មានការ​បាញ់​ច្រើន ។ ចំណែក​បង់​របស់​កាំភ្លើង​វាយលុក​ថ្មី​ទាំង​២​ធ្វើ​ពី​ប្លា​ស្ទិ​ក​ភ្លឺ​ដែល​ឲ្យ​អ្នក​បាញ់​មើលឃើញ​យ៉ាង​រហ័ស​ចំនួន​គ្រាប់​ដែល​នៅ​សល់ ។ ការ​សាកល្បង​ជា​ផ្លូវការ​នៃ​កាំភ្លើង​អាកា​ខ្លី am-17 និង amb-17 គ្រោង​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨៕

No comments:

Post a Comment